بهترین مدرسه رشت

دبستان شایسته پیکره ای منسجم و هماهنگ از اعضای همراه و همدل که هم عهد و پیمان با یکدیگر می­کوشند تا در فضایی شاد و صمیمی و بهره گیری از امکانات و تکنولوژی کارآمد و به کارگیری شیوه های نوین یاددهی – یادگیری در راستای اهداف متعالی آموزش و پرورش همت گمارند.

ارائه الگویی موفق در زمینه آموزش و پرورش نوین برای نیل به چهار هدف اصلی:

  • یادگیری برای دانستن
  • یادگیری برای توانستن
  • یادگیری برای زیستن
  • یادگیری برای با هم زیستن

آنچه فرزندانمان در دبستان شایسته می آموزند : 

  • خودباوری ، مهارت ارتباطی ، تفکر صحیح
  • ارتقا ، سطح بهداشت روانی
  • آموزش بر اساس تئوری هوش چندگانه
  • تربیت نسلی آگاه ، متعهد و کارآمد
  • ارتقا ء سطح علمی دانش آموزان
  • گسترش و به کارگیری فناوری اطلاعات در یاددهی – یادگیری (مدرسه هوشمند)

« برای مشاهده موارد زیر روی عناوین کلیک بفرمایید. »