هفته پژوهش

اقدامات دبستان شایسته در هفته پژوهش...

 آموزش روش های پژوهشگری و مقاله نویسی به  دانش آموزان کلاس پنجم و ششم و اهدای جوایز به آثار برتر  توسط مشاور

برپایی نمایشگاه از آثار و مقالات علمی دانش آموزان و اهدای جوایز به آثار برتر

گزارش تصویری