کرونا وکودکان

کودکان پر انرژی با شادی های کودکانه که روزگار خوشی را در فضاهای آموزشی و خانوادگی بدون هر دلهره ای از رفت و آمدهاسپری می کردند، به یکباره خود را در فضای خانه و ملزم به بیشترین رعایت نکات بهداشتی در می یابند.

دلشان برای بقیه دوستانشان تنگ شده در هر تماسی با اقوام فامیل می گویند باور کنید ما کرونا نداریم، تصویری از بودن و نبودن ویروس به تمیزی خانه و دست‌ها گره خورده و الان خیلی برایی کودکان راحت نیست که ببیند وقتی خانه تمیز است چرا کسی نمی‌آید.

کودکان لوح مبهی از کرونا و دلیل این همه در خانه ماندن را در خاطر خود ثبت خواهند کرد که در این راستا همت و تلاش خانوادها برای ثبت خاطراتی خوش در کانون خانه و خانوداه ها لازم است.

گزارش تصویری