جمع بندی و ارزیابی آنلاین

اگر چه ویروس کرونا تعطیلی ناخواسته و البته طولانی‌مدت مدارس را رقم زده اما این روزها جریان آموزش تعطیل نیست، دانش‌آموزان در خانه هستند اما جریان یادگیری در همان خانه و با روش‌های مختلف در حال پیگیری است. و ایام دی ماه که جمع بندی و آزمون آنلاین انجام می گیرد.با توجه به مجموعه فعالیت های دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی تا کنون ارزیابی کامل می گردد. به امید موفقیت همه دانش اموزان